2020-02-05, kl 10-15, Skogforsk i Uppsala (och Skype for Business)

Agenda

10:00 Välkommen
Kaffe, uppkoppling till Skype
Introduktion

10:15 Föredrag
Övergripande översikt och framsteg (Task 1 och 6)
Presentation av fallstudier (Task 2)
Behov och indata hos broförvaltare (Task 3)

11:45 Lunch

13:00 Föredrag
Utveckling av verktyg (Task 4)
Demo projekt (Task 5)

14:00 Diskussion
Hämta kaffe
Rundabordssamtal
Avrundning

15:00 Avslutning