BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Daniel Honfi

Daniel Honfi

Projektkoordinator

RISE Byggteknik

E-post:
daniel.honfi@ri.se

Telefon:
+46 (0) 10 516 5112

 

Finansiering från InfraSweden2030, ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Finansiering från Trafikverket

Projektkoordinator: 
RISE Research Institutes of Sweden