BIG BRO 2.0 konsortiet

Tidigare parter

Finansiering och koordination

Finansiering från InfraSweden2030, ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Finansiering från Trafikverket

Projektkoordinator: 
RISE Research Institutes of Sweden