2019-06-19, kl 13-16, Skype for Business

Intresserad av att delta? Kontakta koordinatoren!

Agenda:

13:00 Inledning
Introduktion, presentationsrunda och översikt av BIG BRO-projektet
Daniel Honfi, RISE

14:00 Föredrag
Identifiering av fallstudier (offentliga broar)
John Leander, KTH

Identifiering av fallstudier (enskilda broar)
Mikael Bergqvist, Skogforsk

Behov och indata hos broförvaltare (nu och i framtiden)
Oskar Larsson Ivanov, LTH

15:00 Öppen diskussion
Rundabordssamtal med fokus på projektets genomförande
Avrundning